Svartfläckig blåvingehona på Backtimjan
Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge