Brushane Dubbelbeckasin Enkelbeckasin Grönbena Morkulla Pipare Prärielöpare Roskarl Rödbena Rördrom Rörhöna Sandlöpare Skärfläcka Snäppor Sothöna Spovar Strandskata Svartvingad vadarsvala Tofsvipa Vattenrall

Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Prärielöpare
Prärielöpare1 K ungfågel
Prärielöpare1 K ungfågel
Tofsvipa
Mosnäppa
Kustpiparesamt 1 Myrspov
Drillsnäppa
Drillsnäppa
Ljungpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Gluttsnäppa
Gluttsnäppaunge
Gluttsnäppa
Gluttsnäppa
Gluttsnäppaunge
Gluttsnäppa
Strandskata
Rödbena
Kärrsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsnäppa
Grönbena
Grönbena
Brushane
Brushane
Mindre strandpipare
Tofsvipa
Rödspovrasen islandica
Rödspovrasen islandica
Sothöna
Enkelbeckasin
Skärfläcka
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Sothöna
Sothöna
Myrspov
Myrspovadult
Kustpipareadult
Kustpipareadult
Kustpipareadult
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Tofsvipa
Vattenrall
Dubbelbeckasin
Dubbelbeckasin
Dubbelbeckasin
Dubbelbeckasin
Grönbena
Morkulla

Visar max 60 av de senaste bilderna i denna
kategorin, klicka in på en art för att se alla där.
Till toppen av sidan
Där hittar du arterna/katergorierna att välja på.