Stjärtandhona tillsammans med gräsandhona
Stjärtandhona
Stjärtand
Stjärtand
Stjärtand
Stjärtand