Allmän poppelglasvinge Almsnabbvinge Amiral Apollofjäril Asknätfjäril Aspfjäril Aurorafjäril Bredbrämad bastardsvärmare Brun gräsfjäril Brunfläckig pärlemorfjäril Brunsprötad skymningssvärmare Citronfjäril Dårgräsfjäril Ekspinnare Eldsnabbvinge Fjällvickerblåvinge Grönsnabbvinge Gullvivefjäril Humlelik dagsvärmare Kamgräsfjäril Karminspinnare Kartfjäril Kattunvisslare Klubbsprötad bastardsvärmare Kvickgräsfjäril Kålfjäril Ligustersvärmare Ljungblåvinge Luktgräsfjäril Makaonfjäril Mindre bastardsvärmare Mindre blåvinge Mindre guldvinge Mindre tåtelsmygare Mnemosynefjäril Myrpärlemorfjäril Nässelfjäril Prydlig pärlemorfjäril Puktörneblåvinge Påfågelöga Pärlgräsfjäril Rapsfjäril Rovfjäril Sandgräsfjäril Sexfläckig bastardsvärmare Silverblåvinge Silversmygare Silverstreckad pärlemorfjäril Skogsgräsfjäril Skogsnätfjäril Skogspärlemorfjäril Skogsvisslare Skogsvitvinge Slåttergräsfjäril Smultronvisslare Sorgmantel Sotnätfjäril Starrgräsfjäril Stor dagsvärmare Storfläckig pärlemorfjäril Större snabelsvärmare Större träfjäril Svartfläckig blåvinge Svartfläckig glanssmygare Svavelgul höfjäril Svingelgräsfjäril Sälgskimmerfjäril Tallgräsfjäril Tallprocessionsspinnare Tistelfjäril Tåtelsmygare Vinbärsfux Vinkelbandat ordensfly Violett blåvinge Violett guldvinge Violettkantad guldvinge Vitfläckig guldvinge Vitgräsfjäril Väddnätfjäril Älggräspärlemorfjäril Ängspärlemorfjäril Ängssmygare

Amiral
Kålfjärilhona
Nässelfjäril
Större träfjärillarv
Större träfjärillarv
Amiral
Makaonfjärillarver
Makaonfjärillarv
Makaonfjärillarv
Slåttergräsfjäril
Älggräspärlemorfjäril
Makaonfjärillarv
Ängspärlemorfjäril
Citronfjärilhane
Mindre guldvinge
Silversmygare
Silversmygare
Kattunvisslare
Kattunvisslarepå axveronika
Sexfläckig bastardsvärmare
Kamgräsfjärilpå Backtimjan
Svartfläckig blåvingehona på Backtimjan
Sandgräsfjärilhona
Sandgräsfjäril
Apollofjäril
Apollofjärilpå Gotland
Apollofjärilpå Gotland
Bredbrämad bastardsvärmare
Apollofjäril
Svartfläckig blåvinge
Sälgskimmerfjärili Närke
Silverstreckad pärlemorfjärilhane
Luktgräsfjäril
Violett blåvingeparande
Fjällvickerblåvingehane
Fjällvickerblåvingehane
Fjällvickerblåvingehane
Fjällvickerblåvingehane
Violett guldvingehona
Violett guldvingehona
Brun gräsfjäril
Brun gräsfjäril
Violettkantad guldvingehane
Amiral
Skogsnätfjäril
Skogsnätfjäril
Ängssmygare
Svartfläckig glanssmygare
Skogsvitvinge
Asknätfjäril
Asknätfjäril
Väddnätfjäril
Sotnätfjäril
Svartfläckig glanssmygare
Svartfläckig glanssmygare
Asknätfjärilnykläckt vid sin puppa
Asknätfjärilnykläckt vid sin puppa
Asknätfjärilnykläckt vid sin puppa
Asknätfjärilnykläckt vid sin puppa
Mindre blåvinge

Visar max 60 av de senaste bilderna i denna
kategorin, klicka in på en art för att se alla där.
Till toppen av sidan
Där hittar du arterna/katergorierna att välja på.