ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Öland
Amiral
Prutgås
Stäpphök2 K hona
Bläsgås
Prärielöpare1 K ungfågel
Prärielöpare1 K ungfågel
Fjällvråk
Dovhjort
Svarthakad buskskvätta
Glada
Prärielöpare
Öland
Blåhakehonfärgad
Skäggmes
Trana
Trana
Trana
Trana
Tofsvipa


Sida 1 av 142