Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
Smalnäbbad simsnäppa1 K ungfågel
ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
Fjällvråk
ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
Amiral
Prutgås
ÖlandFyren Långe Jan, Ottenby
Öland
Dovhjort
Öland
Prärielöpare
Glada
Svarthakad buskskvätta
Stäpphök2 K hona
Bläsgås
Prärielöpare1 K ungfågel
Prärielöpare1 K ungfågel
Trana
Blåhakehonfärgad
Skäggmes
Trana
Trana
Trana
Tofsvipa


Sida 1 av 142