Stjärtandhona tillsammans med gräsandhona Stjärtand
Stjärtandhona Stjärtand
Stjärtand Stjärtand
Stjärtand Stjärtand
Stjärtand Stjärtand
Stjärtand Stjärtand