Mitt intresse för fåglar började i unga år och med närheten till klassiska fågelmarker så som Oset, Kvismaren och Tysslingen så tilltog intresset alltmer.

Började tidigt att fotografera och dokumentera naturen runt om i Sverige. Med åren har det blivit många resor för fotografering runt om i världen. Jag är också en flitigt anlitad föredragshållare.

Torbjörn Arvidson
Torbjörn Arvidson f. 1953 och bor i Örebro.